02422410055
05078127008
Whatsapp Destek
05427397272
analizakademi@gmail.com
İNGİLİZCE
 
AKADEMİK EĞİTİMLER BİLİŞİM EĞİTİMLERİ GÜZELLİK ALAN EĞİTİMLERİ KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ MESLEKİ EĞİTİMLER SATI-PAZARLAMA EĞİTİMLERİ YABANCI DİL EĞİTİMLERİ YİYECEK - İÇECEK EĞİTİMLERİ YÖNETİCİLİK EĞİTİMLERİ
Duyurular
E-Bülten
Yeniliklerden haberdar olabilmek için maillistimize katılın...
Adınız
E-posta Adresiniz
Ekle   Çıkar
İstatistik
Günlük Ziyaretçi : 446
Toplam Ziyaretçi : 68016
Aybis
Dil bilgisi öğretiminde iletişimsel dil yaklaşımı dikkate alınarak dil yapıları kursiyerlere bir bağlam içinde sunulur. Bir dil yapısı öğretilirken çok sayıda örnek sunularak biçim ve anlam arasındaki ilişkinin keşfedilmesi sağlanır.

İNGİLİZCE KURS PROGRAMI

İngilizce Dil Eğitimi Kurs Programı  MEB Tarafından onaylı bir kurs progrmıdır. Programda iletişimsel dil öğretimi yaklaşımı temel alınmıştır. Bu yaklaşıma uygun olarak öğretme-öğrenme sürecinde kursiyerlerin hedef dilde birbirleriyle ve eğitici ile etkileşime girmeleri sağlanır. Kursiyerlerin birbiriyle ve eğitici ile kişisel deneyimleri, düşünceleri ve yaşama dair çeşitli konular hakkında etkileşime girmelerine yönelik etkinlikler yapılır. Konular kursiyerlerin dil becerilerini geliştirmek için geleneksel dil bilgisi alanı dışındaki gerçek yaşam durumlarına yönelik olarak işlenir.

Program sarmal içerik düzenleme yaklaşımına göre düzenlenmiştir. Bu doğrultuda kursiyerlerin öğretme-öğrenme sürecinde aynı ya da benzer konularla birkaç kez karşılaşmaları sağlanır. Bu sayede daha derin bir düzeyde öğrenmenin ve daha fazla karmaşık dil yapılarının keşfedilmesi beklenir.

Eğiticilerden sınıf etkinlikleri sırasında kolaylaştırıcı, danışman ve gözlemci olarak hareket etmeleri beklenir. Eğiticiler sınıf etkinliklerini planlarken kursiyerler için anlamlı olan gerçek yaşam durumlarını tercih etmelidir. Etkinliklerin kursiyerlerin kişisel, kültürel, dilsel, sosyal ve akademik deneyimleriyle uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Kursiyerlerin hatalı çıktısına karşı olumsuz bir tutuma sahip olmak yerine, hatalara karşı olumlu bir bakış açısı benimsenmelidir. Yapılan hatalar kursiyerin düzeyini belirlemek ve buna göre uygun iletişim etkinlikleri tasarlamak için fırsat olarak görülmelidir. Kursiyerlerin yaratıcı ve eleştirel düşüncelerini teşvik etmek için farklı dil etkinliklerine katılmaları desteklenir.

Kurumumuzda konusunda uzman öğreticiler ile işleme alınan program öğleden önce, öğlden sonra, Akşam ve Hafta Sonu grupları oluşturularak mesai sonrasına denk gelecek şekilde çalışanların işlerini aksatmayacağı bir şekilde uygulanmaktadır. 

 

KURS PROGRAMINA KATILIM ŞARTLARI

1. 16 yaşından gün almış olmak

2- En az ilkokul mezunu olmak

 

 EĞİTİM VE BELGELENDİRME SÜRECİ

İngilizce Dil Eğitimi Kurs Programı 

A1 Düzeyi 108 ders saati

A2 Düzeyi 108 ders saati

B1 Düzeyi 108 ders saati

B2 Düzeyi 108 ders saati

C1 Düzeyi 108 ders saati

C2 Düzeyi 108 ders saati

 

648 saat olan program Teorik ve Uygulamalı olarak yapılmaktadır.  10-14 Kişili özel sınıfta uzman ve saha tecrübesi olan öğretmenler eşliğinde dersler işlenmektedir. 3 aylık eğitim sürecinde kursiyerlerimiz projeksiyonlu ve sesli sunum teknolojisi ortamda yetiştikten sonra bağlı bulunduğumuz İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Teorik ve Uygulamlı sınav yapılmaktadır. 

Her seviye sonunda yapılan sınavlarda başarılı olan kursiyerlere Özel Öğretim Kurumları Mevzuatı çerçevesinde “Seviye Tamamlama Belgesi” düzenlenir. Programın sonunda yapılan sınavda başarılı olan kursiyerlere Özel Öğretim Kurumları Mevzuatı çerçevesinde “Kurs Bitirme Belgesi” düzenlenir.

Teorik (Yazılı) sınav Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen tarih ve saatte 25 soru ile yapılmaktadır. Çoktan seçmeli olan sorulardan 75 puan alan kursiyer başarılı sayılmış olup Uygulama Sınavına girmeye hak kazanır. Uyguluma sınavı bağlı bulunduğumuz İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okul veya kendi kurumumuzda  yapılmaktadır. Uygulama Sınavında da 75 puan ve üzeri başarılı sayılmaktadır.

Teorik ve Uygulamalı sınav sonuçları 75 puan ve üzeri olan kursiyerin Kurs Bitirme Belgesi 1 hafta içerisinde bağlı bulunduğumuz İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onaylanıp E-Devlet kapısına işlendikten sonra tarafımıza iletilmektedir. MEB Onaylı Belgelerin herhangi bir şekilde süre ve geçerlilik kısıtlaması söz konusu değildir.